1/2017 BALAN, Ionela

PROBLEME ÎN RECRUTAREA ONLINE

IONELA CĂTĂLINA BĂLAN, specializarea Resurse Umane promoția 2016

PDF

Lucrarea de faţă prezintă un proces de recrutare şi selecţie care începe şi se desfăşoară online, problemele care apar în urma utilizării mediului online în recrutare, cauzele şi efectele acestor probleme, dar şi soluţii pentru diminuarea dificultăţilor existente, având ca bază rezultatele obţinute în urma cercetării realizate în cadrul unei agenţii de recrutare. Conform cercetării, problemele care apar în procesul de recrutare online sunt cauzate de tendinţele de pe piaţa muncii, pachetele salariale, educaţie, lipsa informării tinerilor cu privire la ofertele existente în piaţă. Prin urmare, angajaţii agenţiei de recrutare în cadrul căreia am aplicat interviurile se confruntă cu un deficit de talente, cu o lipsa calităţilor personale, dar şi profesionale ale candidaţilor, baza de date limitată, profit mai mic şi costuri de timp mai mari, lipsa diversităţii candidaţilor, aplicanţi nepotriviţi din punct de vedere al competențelor la diverse anunţuri de angajare, precum şi alte dificultăţi, provocări şi ameninţări întâmpinate, detaliate pe parcursul lucrării.

Cuvinte cheie: internship-uri, angajabilitate, abilități, benchmarking.