1/2017 CHIRIAC, Andreea

CONSUMUL CULTURAL ÎN ROMÂNIA: Influența experienței de migrație internațională asupra comportamentului cultural

ANDREEA ELENA CHIRIAC, Master Sociologia Consumului și Marketing promoția 2016

PDF

ABSTRACT Lucrarea de față prezintă o analiză a consumului cultural din România, centrul de interes fiind comportamentul cultural al migranților. Cercetarea urmărește, pe de o parte, tiparele de consum cultural ale românilor, din perspectiva a trei argumente teoretice identificate de cercetătorii din domeniu: argumentul omologiei între stratificarea socială și stratificarea culturală, argumentul individualizării și argumentul omnivor-univor. Pe de altă parte, analizează consumul cultural al migranților români, pornind de la ipoteza conform căreia există diferențe de consum cultural între românii cu experiență de migrație internațională și cei fără, pe fondul veniturilor mai mari câștigate de aceștia în țara de destinație, dar și al schimbării valorilor sau a stilurilor de viață. Cercetarea se bazează pe analiza secundară a unui set de date cantitative prezentate în Eurobarometrul 79.2, din anul 2013. Rezultatele obținute prin utilizarea regresei logistice arată că argumentul teoretic omnivor-univor caracterizează cel mai bine consumul cultural din România.

Cuvinte cheie: consum cultural, experiență de migrație internațională, clase ocupaționale, omnivorism cultural, aculturație.