1/2017 GHEORGHE, Larisa

„ZOE, FII BĂRBATĂ!” – Diferenţe de gen în construcția personajelor din jocul digital „League of Legends”

LARISA MIHAELA GHEORGHE, specializarea Sociologie, promoția 2016

PDF

ABSTRACT Principalele întrebări de cercetare la care voi încerca să răspund în această lucrare sunt: 1. Cum este organizată lumea jocului digital League of Legends? 2. Cum diferenţiază creatorii jocului personajele în funcţie de gen? 3. Sunt personajele feminine mai sexualizate decât cele masculine, în lumea virtuală a League of Legends?. Metoda de cercetare constă în analiza de conţinut cantitativă completată prin observaţie, pentru cazurile atipice. Utilizând tehnica analizei cantitative a datelor numerice, voi compara reprezentările personajelor feminine şi masculine din prisma indicatorilor statistici. Am pornit în analiză şi de la experienţa mea de jucătoare a League of Legends, având o familiaritate cu jocul şi comunitatea, dobândită prin implicarea mea în ultimii doi ani. Jocurile digitale au devenit un mediu tot mai familiar de petrecere a timpului liber şi de constiturie a comunităţilor, precum şi o industrie tot mai profitabilă. În acelaşi timp au sporit şi studiile realizate despre utilizatorii acestor jocuri. Interesul meu de cercetare se orientează în special spre reprezentările de gen. Mesajele pe care jocurile video le propun utilizatorilor pun adesea în centrul lor corpul şi înfăţişarea personajelor din joc pe criterii de gen şi pot reprezenta pentru utilizatori o sursă de raportare atât la o realitate virtuală, cât şi la cea reală.

Cuvinte cheie: online multiplayer game, gen, construcția personajelor, expunerea corpului, poziţia personajelor.