1/2017 IVASCU, Andreea

GRǍDINI COMUNITARE PE TRASELE BLOCURILOR: Dezvoltare prin agricultură urbană

ANDREEA IVAȘCU, Master Antropologie Socială și Dezvoltare Comunitară, 2015

PDF

ABSTRACT Lucrarea de față studiază principiile de dezvoltare ale urbanismului verde, în special avoperisurile verzi și agricultura urbană pentru a găsi o soluție fezabilă de intervenție în acest sens pe terasele blocurilor din București. Ea este împărțită în patru capitole dispuse astfel: Introducerea, Urbanismul Verde- Acoperișurile Verzi vs. Agricultura Urbană, Terasa Blocului- un spațiu invizibil, și Concluziile. Întrebările la care își propune să răspundă lucrarea sunt: Ce este urbanismul verde și cum pot principiile sale să ducă la dezvoltarea ecologică și sustenabilă a unui oraș? Ce metodă de intervenție care să corespundă principiilor urbanismului verde este cea mai potrivită pentru transformarea teraselor blocurilor bucureștene din spații invizibile, în spații active? Pentru a răspunde la aceste întrebări, am explorat principiile urbanismului verde și modul în care sunt folosite terasele clădirilor din București folosind cercetarea calitativă, colectȃndu-mi informațiile prin observație participativă (realizată timp de cinci luni), interviuri, dar și date teoretice. În concluzie am descoperit că micile inițiative de agricultură urbană din București, sub umbrela unui proiect mai mare care să încurajeze dezvoltarea grădinilor comunitare prin politicile urbanismului verde, pot ajuta la înmulțirea spațiului verde din capitală, dar și la o mai bună sustenabilitate economică a comunităților prin producerea de hrană locală. Iar prin construirea acestor grădini pe terasele blocurilor se poate obține o eficientizare a folosirii spațiului din oraș, spațiu care fără vreo intervenție este neexploatat, “invizibil”.

Cuvinte cheie: agricultură urbană, dezvoltare urbană, grădini urbane, urbanism verde