2(1) 2018 CHINGARU Doriana

POVEȘTI CU ȘI DESPRE NOROC: tinerii și manifestarea credinței în superstiții

DORIANA-MARINELA CHINGARU, specializarea Sociologie, promoția 2018

REZUMAT. Modul în care se manifestă credința în superstiții în rândul tinerilor din mediul urban reprezintă un subiect de analiză cât se poate de complex atunci când se abordează legătura dintre acesta și tipul de discurs, autoreprezentare sau justificare pe care tinerii îl folosesc în motivațiile care stau la baza manifestării propriilor convingeri. Acest subiect delicat, care înglobează o serie de subtilități și nuanțe date tocmai de subiectivitatea cu care fiecare abordează problematica norocului sau ghinionului, poate deveni el însuși un joc al hazardului, tocmai prin obiectivul îndrăzneț de a explica ceea ce indivizii își explică pentru sine. Cercetarea de față folosește metoda anchetei sociologice pe bază de interviu în profunzime și realizează analiza calitativă a datelor obținute utilizând perspectiva interacționist-simbolică. Tendința de a căuta răspunsuri nu este specifică doar omului de știință; indivizii își găsesc la rândul lor propria schemă de lucru pe care o aplică asupra elementelor constitutive ale mediului cotidian, în funcție de setul de valori. „Pisica neagră” se transformă astfel din superstiție într-un mod de a argumenta, de a prezenta un eveniment sau chiar pe sine în lumina atributelor care ne definesc ca ființe sociale.

Cuvinte cheie: superstiții, cultură, socializare, discurs, reprezentare, grup

PDF