2(1) 2018 SAVA Oana Maria

COPIII DE AZI, SOCIETATEA DE MÂINE.  Agresivitate şi discriminare în desenele animate difuzate în România

OANA MARIA SAVA, promoția 2018

ABSTRACT Cercetarea de faţă reprezintă lucrarea de licenţă a autoarei şi abordează problematica agresivităţii şi discriminării în desenele animate din România, comparând perioada 2000-2010 cu perioada curentă (anul 2018). Studiul este o analiză de conţinut pe date cantitative, culese cu ajutorul unei grile de categorii inspirată de lucrări precum „Gender Advertisements” (Goffman, 1987) şi „Alice în Ţara Manualelor” (Rughiniş, Grunberg, Popescu, 2015). Rezultatele cercetării arată că, per ansamblu, nivelurile de agresivitate fizică şi verbală nu s-au modificat. Ceea ce s-a modificat este forma principală de expresie a agresivităţii. Prezenţa tentei sexuale a scăzut. Categorii precum femeile, vârstnicii şi cei cu dizabilităţi sunt puternic subreprezentate, iar cei de altă rasă sau etnie apar de obicei în rolul de inamici.

Cuvinte cheie: comportament agresiv, discriminare, desene animate, analiză de conţinut

PDF