2(1) 2018 CRISTIAN Iuliana

FENOMENUL HĂRȚUIRII SEXUALE: analiză comparativă din perspectiva genului și a vârstei asupra hărțuirii stradale și a fenomenului #metoo

IULIANA CĂTĂLINA CRISTIAN, promoția 2018

ABSTRACT În această cercetare mi-am propus să conturez o imagine de ansamblu a percepției indivizilor din România cu privire la hărțuirea sexuală și să accentuez importanța conștientizării acestui fenomen. Analiza s-a concentrat asupra hărțuirii stradale, ca formă a hărțuirii sexuale în spațiul public. Astfel, am pornit de la întrebări de cercetare care vizează prezența fenomenului în România, prin raportare la experiența respondenților, mi-am propus să investighez existența unei posibile diferențe de percepție asupra hărțuirii stradale din perspectiva genului și a vârstei și conturarea unei percepții asupra fenomenului #Metoo. Pentru a răspunde acestor întrebări, am plecat de la ideile feminismului radical. Pentru a culege date, am folosit ca metodă ancheta sociologică, chestionarul ca instrument, iar datele obținute prin aplicarea rezultatelor le-am prelucrat cu ajutorul programului SPSS. Concluziile cercetării de față ne arată amploarea fenomenului hărțuirii stradale din România, femeile fiind victime ale hărțuirii în spațiul public în proporție de 75%. De asemenea, rezultatele au arătat că există unele diferențe de percepție din perspectivă de gen, privind toleranța și frecvența comportamentelor de hărțuire în spațiul public. În ceea ce privește fenomenul #Metoo, respondenții au cunoștință de acesta în proporție de 66% și consideră că principala cauză a răspândirii acestuia o reprezintă căpătarea încrederii de către victime odată cu amploarea pe care a cunoscut-o acest fenomen.

Cuvinte cheie: hărțuire, gen, vârstă, percepție, experiență, spațiu public, #Metoo

PDF