2(1) 2018 TROFIM Alexandrina

STUDIU PRIVIND ROLUL CANDIDATULUI ÎN INTERVIUL DE ANGAJARE

ALEXANDRINA TROFIM, promoția 2018

ABSTRACT

Tema tratată în această lucrare este reprezentată de modul în care se implică candidații, prin întrebări, în interviurile de selecție.

Am pornit de la un suport teoretic solid care să susțină interesul pentru tema cercetată și să justifice metoda de cercetare aleasă: sunt perspectivele explicative despre interviurile de angajare, teorii legate de cultura organizațională și teorii ale puterii. Am completat abordarea teoretică prin teorii ale sociologiei interacționiste. Abordarea fiind una calitativă, am creat și aplicat un ghid de interviu care să surprindă comportamentul candidaților în interviuri. Întrebările deschise și structura instrumentului a permis descoperirea unor teme neplanificate de cercetarea respectivă.

   În urma analizei rezultatelor, am ajuns la câteva concluzii principale, printre care menționez:

  • Domeniile prioritare de interes ale candidaților în timpul interviurilor sunt aspectele administrative și sarcinile postului;
  • Statutul candidaților influențează comportamentul lor în interviu;
  • Structura și specificul procesului se selecție are o influență puternică asupra gradului de implicare al candidaților;
  • Există o legătură între implicarea candidaților în procesele de selecție și satisfacția cu realitatea percepută la locul de muncă.

Cuvinte cheie: Interviu, cultură organizațională, candidat, putere, implicare.

PDF