2(1) 2018 VLĂSCEANU Maria

RECRUTAREA ELITEI ACADEMICE A GENERAŢIEI Z–Atribuţii versus recompense vizate de absolvenții domeniilor TIC și Științe sociale

MARIA VLĂSCEANU, Master Managementul Resurselor Umane, promoția 2018

ABSTRACT

Scopul general al cercetării mele a fost acela de a afla care sunt criteriile membrilor generației Z, proaspeți absolvenți de studii superioare de licență ce au rezultate academice foarte bune, atunci când îşi aleg viitorul angajator. Studiul a urmărit identificarea și analiza comparativă a opiniilor absolvenţilor (Ştiinţe sociale vs. TIC) atât cu privire la atribuții, cât şi cu privire la sistemul de recompense vizat de aceștia la un viitor job. Studiul calitativ a pus în aplicare ancheta sociologică, iar ca tehnică s-a utilizat interviul de opinie, semi-structurat şi în profunzime. Concluziile cercetării prezintă faptul că așteptările absolvenților cu rezultate academice foarte bune se încadrează în tipologia ”Honors Students” propusă de Scarger arătând că absolvenții Științelor sociale vizează atribuții ce țin de sfera avansării ierarhice, în timp ce absolvenții de TIC își descriu așteptările raportându-se mai ales la dezvoltarea profesională pe orizontală, respectiv extinderea cunoștințelor și tehnicilor pe segmente diferite ale domeniului lor de activitate. Totodată studiul obține o serie de așteptări din punct de vedere al sistemului total de recompensă, previzionând un focus ridicat al absolvenților pe segmentul de dezvoltare profesională oferit de angajator și un nivel de așteptări salariale ale acestora ce depășesc salariile medii din domeniile lor de referință.

Cuvinte cheie: angajare, proaspeţi absolvenţi, rezultate academice foarte bune, atribuţii, sistem de recompense.

PDF