3(1) 2019 BURETE, Teodora

Impactul recomandărilor în procesul de recrutare și selecție

TEODORA BURETE, specializarea Resurse Umane, promoția 2019

ABSTRACT Lucrarea de față are ca scop evidențierea rolului pe care recomandările îl au în procesul de recrutare și selecție a angajaților. Am avut în considerare o perspectivă duală, comparând punctul de vedere al angajatorilor cu cel al potențialilor candidați. Astfel, am ales ca instrumentul de cercetare pe care l-am folosit să fie interviul semi-structurat, datorită faptului că mi-a permis să conduc discuția într-o zonă în care percepțiile respondenților conturau întregul fenomen. În urma celor douăsprezece interviuri împărțite în mod egal între cele două categorii, am avut posibilitatea de a sublinia atât utilitatea, cât și controversele pe care recomandările le presupun. Tocmai de aceea, deși pot completa profilul indivizilor cu informații fundamentale și dificil de descoperit din alte surse, recomandările sunt luate în considerare de către subiecți ca variantă de rezervă în căutarea locului de muncă, dominate fiind de subiectivitate. Dat fiind faptul că fac parte dintr-un proces reglementat și etapizat în cadrul organizațiilor, angajatorii apelează în mod regulat la ele, simplificând în acest mod întreaga procedură. De asemenea, relația dintre emitentul și subiectul recomandării poate avea un impact semnificativ în implementarea referinței. Cu toate că ambele categorii apreciază autoritatea epistemică, a expertului, ca fiind onestă și de bună credință, în cadrul procesului de recrutare și selecție se dovedește a fi mai eficientă cea a funcției, deontică.

PDF

Cuvinte cheie: recrutare și selecție, recomandare, obiectivitate, relații sociale, autoritate deontică, autoritate epistemică.