3(1) 2019 CHIRIȚOI, Diana Maria

Discriminarea în procesele de recrutare și selecție. Mecanisme neconvenționale de discriminare

DIANA MARIA CHIRIȚOI, specializarea Resurse Umane, promoția 2019

ABSTRACT Prezenta lucrare este fundamentată pe ideea de discriminare a candidaţilor în procesele de recrutare şi selecţie, având drept criteriu vârsta şi nivelul de alfabetizare clasică şi digitală al aplicanţilor. Astfel, pentru a beneficia de o imagine amănunţită şi veridică a preconcepţiilor pe care le au recrutorii cu privire la tinerii absolvenţi şi persoanele cu experienţă în muncă, am ales ca instrument de cercetare interviul semi-structurat. Pe această cale, am avut posibilitatea de a colecta informaţii diverse din experienţele respondenţilor, ţinând cont de faptul că am putut ghida discuţiile în punctele cheie ale subiectului. Aşa deci, prin intermediul celor nouă interviuri desfăşurate a reieşit ideea conform căreia vârsta are un impact semnificativ în procesul de recrutare a candidaţilor, dar fiind că angajatorii analizează profilul aplicanţilor în corelaţie cu specificul postului. De asemenea, răspunsurile intervievaţilor au accentuat existenţa unor diferenţe între tânăra generaţie şi cei de peste 45 de ani atunci când ne raportăm la competenţele digitale pe care le deţin, însă acest aspect nu provoacă reticenţa recrutorilor. Cu toate acestea, cercetarea a scos în evidenţă două aspecte clare de discriminare a candidaţilor: excluderea frecventă a celor cu studii absolvite în sistemul de învăţământ superior privat şi eliminarea din procesul de angajare ca urmare a accesării reţelelor de socializare pentru a vizualiza profilul aplicanţilor.

PDF

Cuvinte cheie: stereotip, prejudecată, discriminare, recrutare online, diferenţe intergeneraţionale, alfabetizare digitală, homofilie.