3(1) 2019 CIUDIN, Adelina Elena

Facilitățile pro-timp liber în firmele de IT. Echilibrul viață profesională-viață personală

ADELINA ELENA CIUDIN, master Managementul Resurselor Umane, promoția 2019

ABSTRACT Obiectivele ce stau la baza prezentei lucrări se referă la prezentarea principalelor beneficii oferite atât de către marii jucători ai industriei IT din piața forței de muncă din România cât și de către micii competitori, precum și a modalităților de asigurare a echilibrului dintre viața profesională și viața personală pe care companiile le pun la dispoziția angajaților.

În prima parte a lucrării am prezentat perspectiva asupra modelelor organizaționale propusă de Gareth Morgan. Am continuat cu o perspectivă de ansamblu asupra managementului timpului, pornind cu o abordare deductivă de la general la particular. Am pus accentul pe cauzele de gestionare ineficientă a timpului urmate de soluții practice de gestionare a timpului.

În cadrul capitolului II cu ajutorul multiplelor articole științifice am prezentat în detaliu principalele benficii și modalități de management al timpului între viața profesională și viața personală. Am ales structurarea lucrării în trei capitole pentru a evidenția și defini conceptele centrale ale acestei lucrări managementul timpului, beneficii în industria IT și modalități de echilibrare a timpului personal și cel profesional.

În cadrul demersului metodologic am prezentat prin intermediul interviurilor în profunzime realizate cu ajutorul unor recrutori specializați în cadrul acestui domeniu principalele beneficii oferite de către angajatorii din industria IT. Am pus accent în continuare pe modalitățile de echilibrare dintre viața profesională și cea personală și facilitățile oferite de către cele șapte companii incluse în studiu angajaților în domeniu pentru a putea avea o viziune de ansamblu asupra particularităților acestei industrii. De asemenea am prezentat modul în care angajatorii comunică aceste facilități oferite, precum și modurile inovative de echilibrare între carieră și viața personală.

 Concluziile lucrării reliefează principalele beneficii oferite precum și facilitățile pro timp liber oferite de către angajatori în cadrul domeniului, însoțite de radiografierea limitelor actualei cercetări şi a posibilităţilor de dezvoltare ulterioară.

PDF

Cuvinte cheie: timp personal, timp profesional, timp liber, industria IT.