3(1) 2019 DEPĂRĂȚEANU, Ioana

Explorarea colectivității din compania BAT, departamentul de HR, din perspectiva retenției de personal

IOANA DEPĂRĂȚEANU, master Managementul Resurselor Umane, promoția 2019

ABSTRACT Studiul își propune să înțeleagă și să exploreze mai îndeaproape subiectul fluctuației de personal, descriind viața corporatistă a unei colectivități dintr-un cadru organizațional specific (British American Tobacco) și departament (resurse umane). Pentru aceasta au fost derulate mai multe interviuri în profunzime, făcând apel la experiența particulară a fiecărui angajat în parte. Rezultatele studiului au scos la iveală că oamenii sunt motivați de stimulente din sfera financiară și umană (leadership, echipă). Lor li se adaugă o serie de nevoi particulare, ce caracterizează mediul organizațional căruia îi aparțin respondenții (locația birourilor, prestigiul companiei, stabilitatea industriei, campaniile și evenimentele organizate, etc.). Analizând disonanța dintre cultura formală și cea informală, concluzia este că dincolo de adevărul necesității unui mix între cele două, angajații departamentului de resurse umane din cadrul companiei British American Tobacco Global Business Services par să fie mai preocupați și mai influențați de cultura informală a companiei (atmosfera la locul de muncă, flexibilitatea orarului, libertatea de a fi autonom, diversitatea oamenilor, cafeaua de dimineață, amabilitatea, pauza la țigară, accesul la tehnologia de ultimă-generație, multiculturalitatea). Lucrarea oferă răspunsuri specifice la o temă de discuție general prezentă pe piața forței de muncă actuale.

PDF

Cuvinte cheie: retenție de personal, fluctuație de personal, cultură formală, cultură informală, explorarea colectivității departamentului de resurse umane