3(1) 2019 NICOLAE, Elena Cătălina

Aștepările generației Z de la piața muncii

ELENA CĂTĂLINA NICOLAE, specializarea Resurse Umane, promoția 2019

ABSTRACT Pornind de la ideea conform căreia forța de muncă a viitorului se află în momentul intrării pe piața muncii, în prezentul studiu am aprofundat Generația Z, prin caracteristicile care o definesc și, totodată, prin dorințele pe care aceasta le are de la un posibil loc de muncă. În acest sens, am urmărit valorile pe care tinerii le atribuie conceptului de muncă, a locului pe care munca îl ocupă în sistemul lor de valori şi a ceea ce se aşteaptă să descopere ca şi angajaţi. În aceeași măsură, am dorit să aflu dacă sistemul de valori atribuit job-ului diferă sau este similar, din perspectiva reprezentanților Generației Z care au avut deja contact cu câmpul muncii, pe de o parte, și a celor care nu au lucrat niciodată, pe de altă parte. În urma analizei interviurilor, am sesizat perspective diverse privind procesul de muncă, de la un mijloc de subzistență, până la răsplata survenită în urma eforturilor depuse. Referitor la tipologiile valorilor de muncă, am sesizat o înclinație semnificativă către cele intrinseci, precum posibilitatea de dezvoltare personală, încurajarea liberei exprimări, corectitudinea și relațiile cu colegii. Aşteptările acestei generaţii corespund cu valorile pe care le promovează. Diferențe semnificative între răspunsurile oferite de subiecții care au lucrat și cei care nu, nu există. Ambele categorii consideră primul job un punct de start al carierei lor, un prilej prin care ei pot învăţ și se pot dezvolta. Partea materială ocupă un loc secundar, pentru început.

PDF

Cuvinte cheie: Generația Z, așteptări, valori, loc de muncă, piaţa muncii.