3(2) 2019 MAREȘ, Radu

DEVENIND BARISTA: muncă și identitate

RADU MAREȘ, specializarea Antropologie, promoția 2019

ABSTRACT În această cercetare bazată pe auto-etnografie, eu însumi fiind barista timp de un an și jumătate, pe observație participativă făcută în mai multe cafenele din București, pe convorbiri informale și pe interviuri semi-structurate cu 3 patroni de cafenele și cu 10 bariști, am încercat să descriu ce presupune munca de barista. Această meserie este aparte pentru că este și muncă de producție, cât și de servicii, ocupația fiind structurată de triada angajat-angajator-consumator. Astfel, nu doar abilitățile fizice și senzoriale dobândite în timpul uceniciei, ci și emoțiile și capacitățile de relaționare ale bariștilor sunt folosite de managerii cafenelelor pentru a produce profit. Mai mult, această meserie presupune dobândirea statutului de ”expert”. Pentru mulți nu este doar muncă, ci presupune ”pasiune” și sentimentul de ”vocație”. Munca aceasta contribuie la remodelarea identității celor care o practică.

PDF

Cuvinte cheie: muncă, identitate, corp, distincție, antropologia simțurilor