3(2) 2019 NOHIT, Laura

Efectul periurbanizării asupra păstoritului în orașul Brașov

DIANA-LAURA NOHIT

ABSTRACT În această lucrare încerc să înțeleg impactul periurbanizării asupra păstoritului în orașul Brașov. Tema lucrării este una de impact deoarece aduce una aport cultual și social semnificativ, care nu a fost dezbătută suficient pentru a înțelege pe deplin direcțiile acțiunilor umane raportate la puținele comunități de păstori rămase în Județul Brașov. Această cercetare are un caracter predominant antropologic, abordând o temă ce ține de evoluția unei comunități particulare și anume cea a păstorilor în spațiul brașovean, comunitate care este afectată de modernizarea societății prin efectele urbanizării și periurbanizării și care riscă să fie anihilată în timp. Obiectivul principal urmărit in teză este de a descoperi care este impactul periurbanizării asupra acestor comunități. Ca obiective secundare, lucrarea urmărește repercusiunile provocate de fenomen asupra spațiului rural autentic și mișcările la nivel de comunitate provocate de acesta. Cel de al doilea obiectiv este privitor la schimbările economice și sociale din mediu urban ce vor fi afectate de către expansiunea urbană și diminuarea spațiului rural, iar ultimul obiectiv specific se va concentra să observe în ce sens a modificat periurbanizarea comportamentul și gândirea comunităților de păstori. Este o cercetare calitativă, realizată printr-o metodă ce are la baza triangularea, axată preponderent pe observație și discuții cu păstori pe care îi are ca public țintă. În plus, lucrarea oferă și soluții sustenabile pentru rezolvarea acestui fenomen abuziv. Privitor la concluzii por afirma că periurbanizarea a redus economia păstorilor, a creat conflicte între orășeni și oamenii satului care au avut repercusiuni asupra animalelor și a distorsionat autenticitatea satului, creându-se un hibrid cultural între oraș și sat, valorile părților nefiind în concordanță.

PDF

Cuvinte cheie: păstorit, urbanizare, periurbanizare, social, antropologic, comunitate, rural.