3(2) 2019 ȘERBAN, Iulia

„De la datornic la client”

Recuperarea de creanțe în lumea contemporană

IULIA ȘERBAN, specializarea Antropologie, promoția 2019

ABSTRACT Într-o lume în care oamenii se bazează din ce în ce mai mult pe consumul de credit ca o formă de închiriere a venitului viitor, datoria și datornicul ajung din ce în ce mai aproape de lumina reflectoarelor. În această lucrare am explorat subiectul datoriei și al recuperării de creanțe. În special am privit către relația dintre actorul emergent „recuperatorul de datorii” și actorul „datornic”, devenit client. Cercetarea etnografică a fost desfășurată pe parcursul a opt luni, într-o firmă de recuperare a creanțelor, metodele principale utilizate fiind observația participativă și interviul nestructurat. Teoretic, am pornit de la teoria lui Marcel Mauss legată de obligația morală de a reciproca și de teoria lui David Graeber despre datorie. Etnografic, am descris o lume în care recuperatorii de datorii încearcă să își schimbe imaginea negativă iar datornicii sunt greu de convins. Această relație totuși se perpetuează și evoluează din cauza cercului vicios al unei societăți bazată pe datorie.

PDF 

Cuvinte cheie: datorie, recuperare de creanțe, obligație, legitimizare, consum de credit, etnografie.