4(1) 2020 MOSOR, Alexandra Ramona

FOX KIDS, WHERE HEROS LIVE!: Stereotipuri și contra-stereotipuri de gen în cele mai populare desene animate din România între anii 2000 și 2005

ALEXANDRA RAMONA MOSOR, master Cercetare Sociologică Avansată, promoția 2019

ABSTRACT Tema principală a lucrării o reprezintă genul, studiat în cadrul desenelor animate difuzate în România între anii 2000 și 2005. Această lucrare este de tip exploratoriu și are ca scop aflarea răspunsurilor la două întrebări de cercetare, și anume: cum sunt utilizate stereotipurile și contra-stereotipurile de gen în desenele animate, dar și care sunt modele de feminitate și de masculinitate pe care le creează seriile studiate? Pentru a afla răspunsul, am folosit metoda analizei de conținut de tip calitativ, deoarece această metodă se pretează cel mai bine studiului meu. În ceea ce privește criteriul de selecție al desenelor, am ales canalul Fox Kids, popular la începutul anilor 2000. Am selectat cele mai populare desene animate pe un lot de disponibilitate, creând un sondaj online, pe care ulterior l-am publicat în grupuri de pe Facebook care au ca membri doar persoane apropiate de vârsta mea. Am obținut 83 de răspunsuri, care mi-au fost utile în selecția desenelor. Concluziile cercetării relevă faptul că stereotipurile de gen sunt afișate preponderent în mod direct, dar și indirect. La acestea se mai adaugă și contra-stereotipurile, de asemenea afișate sub diverse forme. În majoritatea desenelor animate studiate, bărbatul este portretizat drept superior, ocupând o poziție de conducere. De asemenea, am identificat bărbatul ca fiind descris sau sugerat drept persoană inteligentă. Femeia este portretizată și descrisă în majoritatea episoadelor ca fiind elegantă, îmbrăcată în rochie, blândă, gingașă, pasionată de modă și loială.

PDF

Cuvinte cheie: gen, stereotipuri de gen, desene animate, copii.