4(1). STERNATIS, Cristina

Dezvoltarea şi reglementarea retail-ului în ţări post-socialiste şi vest-Europene: o comparaţie a reglementărilor de urbanism

Drd. CRISTINA STERNATIS, Şcoala doctorală de sociologie. Universitatea Bucureşti.

Ţările post-socialiste au cunoscut o dezvoltare uimitoarea a comerţului cu amănuntul în urma tranziţiei la capitalism, marcată în principal de apariţia a numeroase formate de magazine mari de tip occidental precum shopping mall-uri, hypermarket-uri şi retail-park-uri. Literatura de specialitate arată că acest lucru se datorează atât apetitului crescut pentru profit al corporaţiilor multinaţionale, atent restricţionate în ţările vest Europene printr-o legislaţie adecvată, cât şi lipsei unei astfel de reglementări, dar şi a coruptibilităţii liderilor politici din ţările Europei Centrale si de Est. Focalizându-mă pe 12 ţări Europene (Germania, Franţa, Italia, Belgia, Austria, Danemarca, Grecia, Polonia, Cehia, Ungaria, Bulgaria şi România), am folosit literatura academică pentru a arăta că în vreme ce majoritatea ţărilor vest Europene au măcar patru forme de restricţii ale retail-ului (cele mai uzuale fiind restricţionarea orarului de deschidere al marilor magazine, restricţii de acces pe piaţă, reglementarea concurenţei şi a practicilor promoţionale, restricţii ale preţurilor produselor şi rigiditatea pieţei muncii), ţările post-socialiste fie nu au reglementări potrivite, fie au o legislaţie adecvată care este frecvent încălcată datorită puterii marilor actori comerciali de a cumpăra complicitatea autorităţilor locale.

PDF

Cuvinte cheie: retail, urbanism, reglementare, post-socialism.