4(2) DOBRE, Florentina

Profilul social al studentului la sociologie

FLORENTINA DOBRE, promoția 2019

ABSTRACT Cercetarea prezintă profilul social al studentului de la sociologie prin două mari dimensiuni, tranziție și cultură. Prin intermediul celor două dimensiuni mi-am propus să descriu profilul studentului de la sociologie și, totodată, să prezint tipologiile de studenți regăsite la FSAS evaluate pe baza percepțiilor, așteptărilor și atitudinilor studenților cu privire la Facultate. Studenții reprezintă resursa umană cea mai importantă într-o instituție academică, de aceea este important să identificăm ce valori, atitudini și comportamente au și cum poate instituția academică să se adapteze la ele. În cercetare am folosit metoda anchetei sociologice pe bază de chestionar în urma căreia am primit răspunsuri de la 75 de studenți. Chestionarul a fost aplicat pe o platformă din mediul online.

PDF

Cuvinte cheie: tranziție, tipologii, studii de tineret, cultură.