4(2) IONESCU, Geanina Adriana

BUCATE NOI îN GURĂ VECHE: studiu sociologic asupra modelării stilurilor alimentare

GEANINA ADRIANA IONESCU, specializarea Sociologie, promoția 2019

ABSTRACT Lucrarea mea are ca temă principală modelarea și remodelarea stilurilor alimentare prin intermediul procesului de interacțiune în etapele de socializare primară și secundară. Cercetarea este calitativă, exploratorie, realizată prin interviuri în profunzime cu zece respondenți. Studiul are ca temei teoretic conceptele socializării primare și secundare, raționalizarea și legimitizarea alegerilor alimentare, precum și perspectiva interacționismului simbolic. Pornind de la conceptualizarea consumatorului hedonist (Gronow, 2001), am identificat trei tipuri de stiluri alimentare contemporane: stilul alimentar riguros, stilul alimentar ambivalent și stilul alimentar dezorganizat. Aceste tipuri de stiluri alimentare s-au conturat în copilărie, dar indivizii le-au adaptat în cadrul socializării continue prin imputarea de noi semnificații alimentelor, semnificații care circulă prin intermediul interacțiunilor sociale. 

PDF

Cuvinte cheie: socializare, interacțiune, stil alimentar, valori, gust.