4(2) NĂSTASE, Daniela Alexandra

,,RABDĂ, SUFLETE, CÂT POȚI, NU-ȚI DA TAINA CĂTRE TOȚI!’’. Un studiu calitativ privind anxietatea milenarilor care lucrează în call-center-studiu de caz-

DANIELA ALEXANDRA NĂSTASE, promoția 2019

ABSTRACT În această lucrare am ales să vorbesc despre anxietate, un subiect des întâlnit în mediul academic, dar care este incomod de abordat într-o discuție socială oarecare. Conceptul ales este anxietatea socială, văzută prin prisma psiho-sociologiei. Orice individ este susceptibil la dezvoltarea stărilor anxioase intr-un anumit moment din viața sa, însă această cercetare se axează pe cei care experimentează anxietatea la locul de muncă, mai exact în mediul unui call-center. Pentru această cercetare, am hotărât să aduc răspuns următoarelor întrebări: ,,Cum gestionează indivizii anxietatea socială prin munca lor emțională?” și ,,Cum diferă strategiile muncii emoționale de control ale anxietății în funcție de gen?’’. Perspectiva diferențierii de gen aduce un aport important lucrării. Am ales ca metodă de culegere a datelor ancheta sociologică, iar ca instrument interviul semistructurat care este aplicat pe un număr de paisprezece respondenți, șapte de gen masculin și șapte de gen feminin, pentru a putea avea o înțelegere mai detaliată asupra subiectului lucrării. Relevanța sociologică a acestei lucrări este dată conceptualizarea experiențelor personale și ale respondenților prin noțiunea de „muncă emoțională” (Hochschild 1979).

PDF

Cuvinte cheie: anxietate, muncă emoțională, call center, gen