1/2017 ANTON, Crina

ÎN COMPANIA LUI BARBIE ŞI SCOOBY: Reprezentări ale feminităţii şi masculinităţii în revistele pentru copii din România de azi

CRINA MIHAELA ANTON, specializarea Sociologie, promoția 2016

PDF

ABSTRACT Cercetarea analizează reprezentările de gen din patru reviste pentru copii: Barbie, Spiderman, Războiul stelelor-Rebelii și Scooby-Doo. Metoda folosită este analiza de conținut asupra imaginilor și dialogurilor.

Am observat o diferenţă substanţială între profilul celor patru reviste în ceea ce priveşte reprezentările de gen. Revista Barbie pune accentul pe trăsătura stereotipică a frumuseţii feminine, care apare însă în contextul unei portretizări relativ emancipate a feminităţii în ceea ce priveşte autoritatea, interacţiunea, profilul ocupaţional, activităţile şi trăsăturile de personalitate. Dimpotrivă, revista Spiderman promovează imaginea super-eroului masculin, personajele feminine fiind rare şi apărând în ipostaze subordonate. Revistele Războiul Stelelor-Rebelii şi Scooby-Doo prezintă un ansamblu relativ echilibrat al personajelor feminine şi masculine, îmbinând reprezentările stereotipice cu cele contrastereotipice şi cele ambivalente (combinate).

Cuvinte cheie: reprezentări de gen, reviste pentru copii, analiză de conținut